Person / Aktør:
Freddy André Øvstegård
Freddy André Øvstegård
Parti: SV

Innlegg:
Jeg har lagt frem SV - Sosialistisk Venstreparti sitt nye nasjonale løft for bibliotekene! Bibliotek gir lik tilgang på kunnskap og kultur for alle uavhengig av lommebok og adresse. Derfor må vi utnytte potensialet og bygge bibliotek for framtid, spesielt i en tid preget av ekkokamre og fake news. SVs NYE BIBLIOTEKLØFT: ✅ Ny nasjonal bibliotekstrategi. ✅ Opptrapping til én øremerket bibliotekmilliard. ✅ Etablering av et felles nasjonalt, digitalt mediebudsjett for kjøp av tilgang til digitalt innhold for alle biblioteker. ✅ Plan og økt tilskudd for kompetansehevingstiltak for bibliotekenes ansatte, for mer aktiv formidling av litteratur, musikk og film. ✅ Nasjonal satsing på etablering av nye biblioteklokaler, til tilpassing eller utvidelse av eksisterende biblioteklokaler og mobile bibliotektilbud, og legge til rette for meråpne biblioteker i hele landet. ✅ Sikre at nærheten til nærmeste bibliotek ivaretas når kommuner slås sammen. ✅ Utrede innføring a. lov om skolebibliotek med forslag om å pålegge kommunene en plan for skolebibliotek.

Postet:
2018-04-20 14:31:38

Delt innhold:
Jeg har levert SV sitt forslag til et bibliotekløft!