Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Har besøkt EU og SVs søsterpartier i GUE/NGL - den sosialistiske gruppa i EU-parlamentet. Acer, Datalagringsdirektivet, Postdirektivet og Togpakkene er bare noen av mange eksempler hvor EU overstyrer norsk selvråderett og truer velferdsstaten og rettighetene våre. Men det skjer også gode ting. Store framskritt for miljøvennlig energi og endelig framskritt for sosiale rettigheter og mulige løsninger for bedre arbeidsrettigheter for transportarbeidere. Det er gode og dårlige ting. Men uavhengig av enkeltsaker er det grunnleggende problemer. Å flytte makt så langt bort fra folk, til byråkratisk overnasjonalitet funker veldig dårlig. Martina fra Sinn Fein/NGL forteller om armeer med lobbyister som overstyrer mye politikk. Norge må forbli et fritt land utenfor EU. Styrt fra Norge, ikke Brussel. Er fortsatt konklusjonen etter tur med nesten bare EU-tilhengere fra de andre partiene.

Postet:
2018-02-06 21:27:35

Delt innhold:
Photos from Nicholas Wilkinson's post