Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
HURRA! Akkurat nå vedtok stortinget SV - Sosialistisk Venstreparti sitt forslag om å se på muligheten for JA til atomvåpenforbudet!

Postet:
2018-02-08 13:56:28