Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Her kan du se min sommertur i Troms og Finnmark.

Postet:
2022-06-29 18:40:13

Delt innhold:
Sommertur 2022
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds reise i Vest-Finnmark, Troms og Nordland