Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Offiserforbundet frykter at den nye forsvarsloven åpner for å hanke inn leiesoldater til norske utenlandsoperasjoner. Det er en bekymring Rødt deler.

Postet:
2022-06-28 19:03:18

Delt innhold:
– Et klart løftebrudd
Rødt frykter ny forsvarslov gir rom for leiesoldater