Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Jeg blir så forbanna og inderlig trist😢😢😢😢🤬🤬🤬

Postet:
2022-06-24 22:50:18

Delt innhold:
I dag er en bekmørk dag for kvinners rettigheter i USA, og i resten av verden.\n \nTenk at en av verdens stormakter, i 2022, har bestemt seg for at tilgang på trygg og lovlig abort ikke lenger skal være en selvfølge.\n \nHjertene våre blør for alle millionene av kvinner som nå ikke lenger bestemmer over sin egen kropp, og vi frykter ringvirkningene dette vil føre til i resten av verden. \n \nDu kan være med på å kreve at retten til trygg og lovlig abort beskyttes i USA – signer aksjonen: https://amnesty.no/aksjon/usa-abort