Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
1 av 6 får ikke helsehjelpen de trenger. Forskjellene øker og lite penger er en hovedgrunn. På tide å kutte egenandeler og sikre alle tannlege til rimelig pris! #tannlege #egenandeler #helse https://t.co/yPgPf7Va5m

Emneknagger:

Postet:
2018-04-12 12:19:54

Delt innhold:
Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger
15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers.