Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:

Postet:
2022-06-24 18:44:46

Delt innhold:
Frp skrik meir enn dei kan love
Køyrer du mykje og meiner drivstoff er for dyrt? Eg er einig i at drivstoff er dyrt no, og vil minne om at Senterpartiet kutta i avgiftene for 2022. No har likevel kostnadsauke generelt i verda gjort at pumpeprisen stig. Frp ropar høgt, men vil heller ikkje fjerne momsen. Renta vart dessutan sett ...