Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
🤝Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen er enige om ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen!\n\n– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nLes hele pressemeldingen under⬇️

Postet:
2022-06-24 12:52:53

Delt innhold:
Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen inngår avtale
Etter dialog, har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.