Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Hellas godtar bruk av utløpte norske pass:\n\n– Jeg er glad for at vi har fått svar fra greske myndigheter som gjør at norske borgere kan bruke utgått pass som legitimasjon ved reise til Hellas. Det er likevel viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Vi har ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Reisende anbefales derfor også å benytte direkteflyvning, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nKlikk deg inn for viktig informasjon: 👇

Postet:
2022-06-24 16:56:25

Delt innhold:
Hellas godtar bruk av utløpte norske pass
Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien kan fra i dag reise til Hellas med sitt utløpte pass som legitimasjon. Dette vil gjelde ut 2022.