Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Helsetilbudet til transpersoner har lenge vært mangelfullt. Nå setter regjeringen en frist 1. oktober for å avklare hva slags hjelp som skal tilbys i de fire helseregionene.\n\n👉https://t.co/iTIoUM3Lh1 https://t.co/imJ30Y3nFH

Postet:
2022-06-24 15:08:38

Delt innhold:
Setter tidsfrist for å avklare behandlingstilbudet til transpersoner
Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. Nå har helseforetakene fått frist til 1. oktober med å avklare innholdet i det regionale behandlingstilbudet.