Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Vestland FrP har gravd i denne saken under dagens møte i fylkestinget, - uten å få noe svar… \n\nKanskje kommer nytt kostnadsoverslag i løpet av uken…\n\nFrP mener som kjent at dagens kostnad på 12 mrd kr for bybane til Åsane er for høyt, og stiger prisen ytterligere bør nå alle politiske partier stille seg spørsmålet; \n\n- Finnes det andre og rimeligere måter å bygge ut kollektivtilbudet mot Åsane? \n\nDet er tross alt skattebetalerne, og ikke minst bilistene, som skal betale for prosjektet… \n\nUansett er det underlig at det er Bergen kommune som utarbeider nytt kostnadsoverslag når det er fylkeskommunen som er byggherre gjennom Bybanen Utbygging?

Postet:
2022-06-22 13:52:59

Delt innhold:
Ny pris for Bybanen til Åsane holdes hemmelig
Toppolitikere i kommunen og fylkeskommunen møttes for å diskutere nye kostnadstall for Bybanen. Hva som ble sagt, nekter de å fortelle.