Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
📺🎥 hadde møte m Helsinki+50 for å snakke om Ukraina krigen og Osse sin rolle nå og framover. Mitt innlegg, i stikkordsform, litt langt uti handlet om tre ting:\nNå: \nhumanitær bistand, kreve at partene forholder seg internasjonale konvensjoner og forpliktelser mat beskyttelse av sivile og krigsfanger.\nFramover:\nSørge for å bygge mer broer, vi ser et Europa som spriker noe når det gjelder holdningene og tiltakene og vår fremste rolle må være å sørge for å finne tilbake til de humanitære verdiene Osse er bygd på og sørge for tilslutning til dem. \nFinansiering av OSCE Parliamentary Assembly og OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe og andre internasjonale organisasjoner slik at de kan ivareta de store oppgavene vi står overfor for å bygge fred og sikkerhet igjen i Europa.

Postet:
2022-06-23 12:23:57

Delt innhold:
Call for Action - Helsinki+50 meeting: The role of the OSCE in addressing the war in Ukraine and its consequences