Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🤸🏻🤸🏼‍♂️🏃🏼 Hurra! Det går en rød tråd: Sam Eyde, oljeindustrien og nå fornybarsatsing. Agder er og har vært pionerfylke når det gjelder industribygging. Elkem, Glencore, @Eydenettverket og prosessindustrien har gått foran: skapt og trygget arbeidsplasser, utviklet industrien og regionen. Regjeringen Støre har bevilget penger til fornybar næringsliv gjennom ENOVA og industrimiljøet i regionen har fått midler til hydrogensatsing. Espen Barth Eide kom til Elkem Solar REC for å presentere nyheten. \nJeg besøkte også andre entusiaster. Dalmar Shirwac og Tore som vil bidra med ny grønn teknologi til prosjekt i Somalia. Oppfølging av Agdertingets saker, sammen med bl a Gro Bråten.\nEt annet viktig møte var med ATROP Støtte & Ettervernsenter. De er fortvilet over at støtten de har fått er redusert. Vi 🤞🏼og håper det løser seg!

Postet:
2022-06-23 19:10:29

Delt innhold:
Photos from Kari Henriksen's post