Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF vil styrke familienes økonomi!💛 I dag heves renta, mens prisene på strøm, mat og drivstoff øker. Mange familier er bekymret for å få økonomien til å gå rundt. KrF foreslår derfor gode og enkle tiltak for familiene!💛

Postet:
2022-06-23 12:33:06