Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg håper Mossesamfunnet bidrar til at American College of Norway overlever høsten og sitt 30. år i Moss 🤞\n\nTakk til Ordfører Hanne Tollerud som har invitert til morgendagens møte.

Postet:
2022-06-22 22:05:13

Delt innhold:
(+) Trues av nedleggelse – håper å bli reddet av spleiselag
Etter to år med pandemi, er det langt færre studenter ved American College of Norway (ACN) enn vanlig. Dette har ført til at kunnskapsinstitusjonen trenger 900.000 kroner for å kunne opprettholde driften.