Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Folkevalgt styring for større åpenhet og involvering rundt diskusjoner om studiesteder og studiestedstruktur i utdanningsinstitusjonene. Dette er en seier for å flytte makt nærmere folk - gjennom valg kan man nå stemme på de som vil noe for lokale studiesteder!

Postet:
2022-06-23 08:20:57

Delt innhold:
Regjeringen vil gi seg selv vetorett ved studienedleggelser
Regjeringen vil at beslutningen om å legge ned studiesteder skal tas av politikere, ikke av styremedlemmer bak lukkede dører.