Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Fra 1.juli må reklame merkes med dette merket om det inneholder retusjerte personer. Det er et viktig KrF-gjennomslag for å redusere kroppspress blant barn og unge💛

Postet:
2022-06-22 14:17:08