Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Parti: V

Innlegg:
Trondheim: Der forskarane har arbeidshanskane på, og rullar ut framtida til sjøs!\n\nI dag tok Trondheim Venstre (v kommunalråd Erling Moe) meg og Trøndelag Venstres Tove Eivindsen - Venstre med på ein runde i dei boblande gründer- og teknologimiljøa i trønder-hovudstaden – som den siste tida har leia an i det nasjonale opprøret i forskingsmiljøa mot Ap/Sp-regjeringa sine kutt og nedprioritering av forsking, innovasjon og høgare utdanning.\n\nOg vi kom oss til og med til sjøs! Ocean Autonomy Cluster held til i det gamle bunkers-området «Dora» i Nyhavna i Trondheim. Her, midt i byen, boblar og veks det i Noregs fremste fagmiljø for maritim autonom teknologi. Vi fekk oss ein tur med verdas første autonome (førarlause) ferje, som er utvikla av NTNU-miljøet og skal inn i trafikk over Nidelva i løpet av året. Med oss ut på ferja hadde vi også med oss ei av undervannsdronane til Blueye Robotics, som no leverer små, hyperavanserte droner til maritime kundar over heile verda med utspring i NTNU-utvikla teknologi. Og fascinerande nok: Dei kan styrast og følgast med ein vanleg gaming-kontroll og med ein mobil-app – brukarvennlig og revolusjonerande på same tid!\n\nEi anna bedrift i den maritime autonomi-klynga som er verdsleiande på sitt område, er OceanTech. Dei har utvikla robotiserte løysingar for inspeksjonar, rensing og reparasjonar av oljeplattformar og andre maritime installasjonar – og held til i dei digre, gamle bunkershallane som ligg att etter tyskarane si oppbygging av ubåt-base i Trondheim under andre verdskrigen. Eit kulturminne som no blir fylt med liv, nyskaping og framtidsretta teknologi – heldigvis i fredens, ikkje krigens, teneste.\n\nI Nyhavna besøkte også NTNU Oceans sin autonome lab, der dei testar ut framtidas måte å styre fartøy på: Lukkast dei, vil det bane veg for kraftig vekst i bruken av sjøen som transportveg både til folk og ikkje minst gods i framtida.\n\nFrå Nyhavna gjekk turen opp i Midtbyen, til det fantastiske, flunkande nye coworking-kvartalet/ grunderfellesskapet DIGS. Her har over 500 personar sin daglege arbeidsstad, og det boblar og tyt fram gründer- og teknologibedrifter i eit fantastisk felles miljø, med eit flott nybygg bygd saman med gamle, lekkert renoverte bygardar midt i hjartet av byen. Vi fekk ein prat med Marie Jacobsen Lauvås, som har starta og bygd opp språkopplærings- og arbeidstreningselskapet Capeesh, som med nye metodar no kan lære opp folk på over 30 språk å kome raskt inn i norsk samfunns- og arbeidsliv. Ei drivande dame, som verkeleg har fått det til, og som også kom med meget matnyttige synspunkt og forslag til betre grunder- og innovasjonspolitikk.\n\nTrondheim er no verkeleg i ferd med å «rulle ut» vekst, nyskaping og eit mangfaldig moderne næringsliv rundt teknologimiljøa ved NTNU og tilhøyrande institusjonar - midt i hjartet av Venstres brennande tru på nyskaping, grøn vekst og framtidsoptimisme! Erling&co i Trondheim Venstre kan med rette vere stolt av byen sin!\n\nEtterpå fekk vi oss ei flott gatevandring i Trondheim og såg på kulturminne, kunstmiljø og flotte bymiljø (Erling har vore med i politikken så lenge at han saman med Venstre-legende Odd Einar Dørum var med å hindre at dei flotte bu-områda på Bakklandet vart rasert til fordel for ny motorveg på 1970-talet) – og avslutta dagen med sommarsamling for Trondheim Venstre i hagen til Erling oppe på Rosenborg.\n\n Ein super dag – (som riktignok strekker seg over 20 timar med avreise heimafrå 0500 og retur kl 0100 i natt) – Trondheim og Trøndelag er klare for framtida!

Postet:
2022-06-22 20:32:01

Delt innhold:
Photos from Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre's post