Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Ifølge Bufdir har LHBT-personer gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningen for øvrig, og andelen som sliter med sin psykisk helse er betydelig høyere blant skeive enn heterofile. Det er vonde tall. Det må vi ta på alvor.\n\nDette viser at det fortsatt er en kostnad forbundet med å bryte samfunnets normer for seksualitet og kjønn. Derfor trenger vi flere Pride-parader, ikke færre. Kampen for retten til å elske hvem du vil er langt fra over.

Postet:
2022-06-22 15:13:44

Delt innhold:
Ifølge Bufdir har LHBT-personer gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningen for øvrig, og andelen som sliter med sin psykisk helse er betydelig høyere blant skeive enn heterofile. Det er vonde tall. Det må vi ta på alvor.\n\nDette viser at det fortsatt er en kostnad forbundet med å bryte samfunnets normer for seksualitet og kjønn. Derfor trenger vi flere Pride-parader, ikke færre. Kampen for retten til å elske hvem du vil er langt fra over.