Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Funnene er nedslående.Stortingsrepresentant Seher Aydar etterlyser handlekraft fra regjeringa.

Postet:
2022-06-17 08:03:19

Delt innhold:
💬 Kort oppsummert om Riksrevisjonens rapport om vold i nære relasjoner m/Seher Aydar