Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Parti: SV

Innlegg:
Seksuell trakassering blir sett på som den største trusselen mot kvinner i verden. På tide å ta kampen for seksuell trakassering på alvor! #HitMenIkkeLenger Tallene er hentet her: https://www.ipsos.com/nb-no/ukenstall-seksuell-trakassering

Emneknagger:

Postet:
2018-03-16 16:05:05

Delt innhold:
Bilete på tidslina