Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg er stolt over det siste jeg bidro til før Stortinget i dag avsluttet plenumsmøtene før sommeren. Sammen med Rødt, Venstre og KrF fremmet vi dette forslaget: \n\n"Stortinget ber regjeringen sørge for at flere barn fra lavinntektsfamilier får tilbud om å delta på gratis aktiviteter i sommerferien 2022"\n\nNå melder de største frivillige organisasjonene om rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier over hele landet. Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors bekrefter rekordpågang til de gratis sommerferietilbudene. \n\nHøyre har i vårt alternative budsjett styrket den nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med 50 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Penge skal gå til å sikre at et sommerferietilbud når ut til flere barn og unge. Vi gjorde det samme da vi satt i regjeringen.

Postet:
2022-06-17 17:03:04

Delt innhold:
Jeg er stolt over det siste jeg bidro til før Stortinget i dag avsluttet plenumsmøtene før sommeren. Sammen med Rødt, Venstre og KrF fremmet vi dette forslaget: \n\n"Stortinget ber regjeringen sørge for at flere barn fra lavinntektsfamilier får tilbud om å delta på gratis aktiviteter i sommerferien 2022"\n\nNå melder de største frivillige organisasjonene om rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier over hele landet. Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors bekrefter rekordpågang til de gratis sommerferietilbudene. \n\nHøyre har i vårt alternative budsjett styrket den nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med 50 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Penge skal gå til å sikre at et sommerferietilbud når ut til flere barn og unge. Vi gjorde det samme da vi satt i regjeringen.