Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
– Det er eit viktig prinsipp at norske borgarar skal motta likeverdige tenester uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn og tidlegare helse, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n \nLes innlegget til Kjerkol i Dagens Medisin 👇\nhttps://t.co/LjImVP2Pnm

Postet:
2022-06-17 12:21:44

Delt innhold:
Skal arbeidsevnen vår telle i møte med helsetjenesten?
Det virker forlokkende for noen: å ikke bare vurdere helsegevinsten, men ogs å de samfunns ø konomiske fordelene n å r nye legemidler og behandlingsmetoder tas i bruk. At det skal legges vekt p å om en pasient kan bidra til statskassa gjennom å komme raskt tilbake i arbeid. Men er det et slikt samfunn vi ø nsker oss? Det jeg syns er vakkert med Norge er at vi har bestemt at alle skal ha likeverdig tilgang til helsetjenesten. Det handler om likeverd mellom mennesker. Om verdiene vi er stolte av. Det er