Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
https://t.co/MmYV6XFyWF

Postet:
2022-06-17 12:00:39

Delt innhold:
Regjeringen vedtar miljøforbedringer for Røssåga-reguleringen
Det er i statsråd fredag 17. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Røssåga-reguleringen i Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de berørte vassdragene.