Person / Aktør:
Hadia Tajik
Hadia Tajik
Parti: AP

Innlegg:
Wow. Kor herleg! \nAkkurat no har Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen levert to svært viktige arbeidslivsreformar til Stortinget:\n🌹 rett til heiltid\n🌹 innstrammingar på innleie\nDei gjekk til Kongen i statsråd som proposisjonar i dag. Det inneber at Stortinget skal handsame dei til hausten. Slik det ser ut har forslaga fleirtalet bak seg. \n\nEg er takksam for å ha sendt forslaga på høyring då eg var statsråd, og no er eg stolt av at Marte køyrer dei i mål. Eg veit ho er i gang med meir godt arbeid på feltet - og resultata kjem til å vise seg for folk etterkvart. No flytter me makt til arbeidsfolk ✊🏻

Postet:
2022-06-17 13:48:18

Delt innhold:
Wow. Kor herleg! \nAkkurat no har Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen levert to svært viktige arbeidslivsreformar til Stortinget:\n🌹 rett til heiltid\n🌹 innstrammingar på innleie\nDei gjekk til Kongen i statsråd som proposisjonar i dag. Det inneber at Stortinget skal handsame dei til hausten. Slik det ser ut har forslaga fleirtalet bak seg. \n\nEg er takksam for å ha sendt forslaga på høyring då eg var statsråd, og no er eg stolt av at Marte køyrer dei i mål. Eg veit ho er i gang med meir godt arbeid på feltet - og resultata kjem til å vise seg for folk etterkvart. No flytter me makt til arbeidsfolk ✊🏻