Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok torsdag på åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap\n-De frivillige i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele landet. De er bærebjelken i den norske redningstjenestemodellen, sier Enger Mehl. \nRøde Kors skaper muligheter for tusenvis av frivillige som vil gi av sitt overskudd for andre og bidrar til å løse viktige oppgaver i samfunnet som kanskje ville mistet en viktig dimensjon hvis det offentlige hadde overtatt.\n-Jeg setter stor pris på den innsatsen og det engasjementet de frivillige organisasjonene har vist og viser året rundt ved å bidra til å redde liv og verdier, sier statsråden.

Postet:
2022-06-17 13:24:41

Delt innhold:
Photos from Justis- og beredskapsdepartementet (Norge)'s post