Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
https://t.co/ykhicuNdnf\n– At flere jobber heltid er viktig, både for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i fremtiden er avhengig av at mange nok jobber i hele stillinger, sier Persen. @MarteMP

Postet:
2022-06-17 15:08:39

Delt innhold:
Vil styrke retten til heltidsjobb
Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.