Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Funnene i rapporten 'Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminalitet og virkninger av straffereaksjoner' presenteres, Barneombudet og Kriminalomsorgsdirektoratet kommenterer den, mens statssekretær John-Erik Vika tar imot rapporten. Du kan også følge sendinga på www.regjeringen.no/id2916830/.

Postet:
2022-06-16 08:59:21

Delt innhold:
Lanseringsseminar: Rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner