Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Uten renholdere ville de fleste arbeidsplasser vært ganske utrivelige. Likevel er bransjen preget av lave lønninger, små stillingsbrøker og ufrivillig deltidsarbeid. Rødt mener helt nødvendig arbeid som renhold må bli satt større pris på. Enig?

Postet:
2022-06-15 08:02:02

Delt innhold:
Uten renholdere ville de fleste arbeidsplasser vært ganske utrivelige. Likevel er bransjen preget av lave lønninger, små stillingsbrøker og ufrivillig deltidsarbeid. Rødt mener helt nødvendig arbeid som renhold må bli satt større pris på. Enig?