Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Ny rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner. Justis- og beredskapsdepartementet invitere til lanseringsseminar 16.juni kl. 9 som også streames https://t.co/zMgeXWH08J

Postet:
2022-06-14 15:24:06

Delt innhold:
Lanseringsseminar: Rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner
Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til lansering av rapporten 'Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminalitet og virkninger av straffereaksjoner' torsdag 16. juni. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics i samarbeid med forskere fra UiO...