Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
SV og regjeringspartiene har kommet til enighet om revidert budsjett. Vi har forsterka fordeling, miljø og solidaritet. Noen hovedtrekk:\n\n❤️ Flere skal få bostøtte, sosialhjelpa skal øke og karensåret for arbeidsavklaringspenger fjernes.\n\n💚 Mer til kollektivtrafikk, ingen oljeboring nær eller i iskanten, bedre el-bil ordning og vern av natur.\n\n✊ Utviklingsbudsjettet øker med 2,5 milliarder, med særlig vekt på FN, menneskerettigheter og sivilsamfunn.\n\nDet har tatt tid å snu retninga, men etter tre uker med forhandlinger er vi der. Bli med på laget for rettferdighet, miljø og solidaritet du også! 💪https://www.sv.no/bli-medlem/\n\nSV har endret statsbudsjettet og vi har økt budsjettet til Forsvarets musikk med 8 millioner💚❤️

Postet:
2022-06-14 09:29:31

Delt innhold:
SV - Enighet om revidert nasjonalbudsjett
Etter tre ukers forhandlinger har Ap, Sp og SV kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. – SV har gjort budsjettet bedre på fordeling og miljø. Vi får kuttet klimautslipp, vernet miljøet, Norge blir mer rettferdig og vi får styrket utviklingsbudsjettet. – På klima ...