Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Den urettferdige praksisen med å kutte barnetrygden for foreldre som mottar sosialhjelp har gjort at de familiene som trenger det mest, blir fratatt en ytelse som i utgangspunktet skal være universell. Det blir det endelig slutt på nå.

Postet:
2022-06-12 20:56:42

Delt innhold:
Emma Watne om barnetrygd til sosialhjelpsmottakere. Stortinget 9.6.22