Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Studien peker på potensial for nordisk samarbeid på flere områder, inkludert kliniske studier, teknologiutvikling for mRNA-vaksiner og deltakelse i EU-initiativer.\n\nhttps://t.co/QzwuRXmDUm

Postet:
2022-06-09 11:16:27

Delt innhold:
Ny rapport vurderer mulighetene for vaksineproduksjon i Norden
Studien peker på potensial for nordisk samarbeid på flere områder, inkludert kliniske studier, teknologiutvikling for mRNA-vaksiner og deltakelse i EU-initiativer.