Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
– Holdbarhetmerking på egg bør fastsettes etter de samme reglene som for all annen mat, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\nhttps://t.co/MBzw8iy236

Postet:
2022-06-09 11:17:35

Delt innhold:
Europakommisjonens endringsforslag til regelverk for holdbarhet på egg
Landbruks- og matministeren har sammen med helse- og omsorgsministeren bedt EU om at holdbarhetsdato for egg bør fastsettes som for andre matvarer.