Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Helse- og omsorgsministeren har på vegner av regjeringa oppnemnd Berit Brørby til ny leiar av Rådet for eit aldersvennleg Noreg.\n\nhttps://t.co/7lMWQVReNg

Postet:
2022-06-09 13:31:47

Delt innhold:
Berit Brørby blir ny leiar for Rådet for eit aldersvennleg Noreg
Helse- og omsorgsministeren har på vegner av regjeringa oppnemnd Berit Brørby til ny leiar av Rådet for eit aldersvennleg Noreg.