Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
«I Erna Solbergs tid som statsminister har det skjedd en maktforskyvning mellom regjering og Storting. Taperen er Stortinget», skrev mangeårig pressemann Harald Stanghelle for et år siden. Fem ledende jurister ropte varsko om svekkelsen av demokratiet og krevde reversering. \n\nHeldigvis kan ikke folkestyret bare bygges ned, men også opp. I fjor varslet jeg at Rødt skulle gå i spissen for det. Nå begynner arbeidet å gi resultater, og det er viktig. \n\nFor selv om parlamentarismens gjennombrudd i Norge i 1884 svekket kongen og embetsmennenes makt, står fortsatt kampen for demokratiet. \n\nVi må være på vakt mot forskyvning av makt oppover, både nasjonalt og globalt. De folkevalgte – parlamentet – må sikres kontroll over regjeringa.

Postet:
2022-06-08 14:46:33

Delt innhold:
Et sterkere folkestyre
De folkevalgte må sikres kontroll over regjeringa.