Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt vil ikke være med på å la politikere slippe billigere unna enn det folk flest ville gjort ved mistanke om misbruk av Stortingets særordninger.

Postet:
2022-06-09 12:33:24

Delt innhold:
Om politikerprivilegier. Stortinget 02.06.22