Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
😡 Rødt vil ikke være med på å la politikere slippe billigere unna enn det folk flest ville gjort ved mistanke om misbruk av Stortingets særordninger. Dette innlegget må du få med deg!

Postet:
2022-06-09 08:06:13

Delt innhold:
Bjørnar Moxnes om politikerprivilegier. Stortinget 02.06.22