Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt vil grunnlovsfeste at ☠️atomvåpen☠️ ikke skal produseres, innføres, brukes eller utplasseres i Norge. Enig?

Postet:
2022-06-09 19:07:55

Delt innhold:
Sofie Marhaug om atomvåpen. Stortinget 01.06.22