Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Hvis du blir uføretrygdet, taper du en tredjedel av din tidligere inntekt (og du kan maksimalt få litt over 400.000 kroner i trygd). Fram til nå har det likevel vært et prinsipp at du ikke skal tape ytterligere penger når du går fra uføretrygd til alderspensjon.\n\nPensjonsreformen smadrer dette prinsippet til pinneved. Framover vil også de uføre bli pensjonstapere. De syke må betale den høyeste prisen for Jens Stoltenbergs store kuttreform.\n\nMen det er ikke for sent å skjerme uføre fra kuttene i pensjonsreformen! Les mer: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ufore-blir-pensjonstapere/o/5-95-520265?fbclid=IwAR0V5K1rDcNtQAagWRzht0ZF5AM4lEXH6Ao8UxjXRaXZ0FeaDRfkSIERnzs

Postet:
2022-06-08 10:36:09

Delt innhold:
Hvis du blir uføretrygdet, taper du en tredjedel av din tidligere inntekt (og du kan maksimalt få litt over 400.000 kroner i trygd). Fram til nå har det likevel vært et prinsipp at du ikke skal tape ytterligere penger når du går fra uføretrygd til alderspensjon.\n\nPensjonsreformen smadrer dette prinsippet til pinneved. Framover vil også de uføre bli pensjonstapere. De syke må betale den høyeste prisen for Jens Stoltenbergs store kuttreform.\n\nMen det er ikke for sent å skjerme uføre fra kuttene i pensjonsreformen! Les mer: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ufore-blir-pensjonstapere/o/5-95-520265?fbclid=IwAR0V5K1rDcNtQAagWRzht0ZF5AM4lEXH6Ao8UxjXRaXZ0FeaDRfkSIERnzs