Person / Aktør:
Tone W. Trøen
Tone W. Trøen
Parti: H

Innlegg:
RT @hcmyklestul: Høyre styrker fastlegeordningen med 200 millioner kroner https://t.co/0TU22O99Pa #Hoyre @tonewtroen @Fastlegen_no

Emneknagger:

Postet:
2022-06-05 09:18:14

Delt innhold:
Høyre styrker fastlegeordningen med 200 millioner kroner
Du forsøker nå å logge ut av Mitt Høyre. Høyre foreslår å bruke 200 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Revidert nasjonalbudsjett (RNB) behandles i Stortinget i juni. Høyre foreslår å styrke fastlegeordningen med 200 millioner kroner i sitt forslag. For mange fastleger opplever arbeidshverdagen som så belastende at de slutter i jobben. – Situasjonen i fastlegeordningen er alvorlig og ytterligere forverret. For mange f astleger opplever