Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Lokalbefolkninga er mot, havforskerne fraråder det, sjømatnæringa fortviler og et stort flertall av befolkninga sier nei. Hvorfor er det da så viktig for regjeringa å tillate dumping av giftig gruveslam i Førdefjorden?

Postet:
2022-06-05 19:02:17

Delt innhold:
Sofie Marhaug om gruvedumping i Førdefjorden. Stortinget 30.05.22