Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
KUD har startet arbeidet med en ny strategi for dataspillpolitikken. Aktører i dataspillfeltet inviteres til et innspillsmøte 23. juni. https://t.co/ZAngSn5bor

Postet:
2022-06-03 09:38:00

Delt innhold:
Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye dataspillstrategi
Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med en ny strategi for dataspillpolitikken. For å få et godt inntrykk av hvordan utviklere og dataspillaktører opplever situasjonen i dag, og hva som kan og bør gjøres framover, inviteres aktør...