Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
https://t.co/9Srzeq0a69 https://t.co/rHvkxtXbYy

Postet:
2022-06-03 13:54:24

Delt innhold:
Invitasjon til innspillsmøte om kunstnermeldingen i Stavanger 9. juni
Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med stortingsmeldingen om kunstnerpolitikken og nå inviterer statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann til et innspillsmøte for kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet.