Person / Aktør:
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
Parti: H

Innlegg:
Folkeavstemningen i Danmark i går ga et klart ja til å oppheve unntaket danskene har hatt mot å delta i EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Det europeiske kartet er i ferd med å tegnes om, men Norge velger å ikke ha en hånd med i laget. Jeg tror at vi står sterkere sammen og at behovet for dette er større enn på lenge!

Postet:
2022-06-02 12:02:54

Delt innhold:
Det europeiske kartet er i ferd med å tegnes på nytt, mens vi til stadighet står langt fra tegnebrettet
Det er liten tvil om at Russlands brutale invasjon og krigføring i Ukraina har satt fart på prosesser i europeisk politikk på flere områder.