Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Russlands brutale og folkerettsstridige krig mot Ukraina sjokkerer de fleste av oss. Frykten har økt i Europa. Det som samler oss er ønsket om fred og trygghet. Da trengs debatten om hva som fører oss dit.\n\nJeg skjønner at Rødts nei til Nato-utvidelse vekker reaksjoner, ikke minst i en situasjon der Putin fører krig mot et naboland.\n\nVi beskyldes for å være usolidariske med Sverige og Finland. Men Rødt har lenge jobbet for en nordisk forsvarsallianse. Norge har nå gitt sikkerhetsgarantier til Sverige og Finland, mens NATO-søknadene behandles. Rødt har gått inn for en permanent sikkerhetsgaranti. Vi vil stå solidarisk med Sverige og Finland, uavhengig av NATO-medlemskap.\n\nRødt erkjenner at det i Norge, Sverige og Finland er flertall i parlamentene og befolkningene for NATO. Disse flertallene kan ikke og kommer ikke Rødt til å overstyre. Rødt er ikke i posisjon til å legge ned noe veto mot svensk og finsk medlemskap.\n\nDerimot står vi fast på vår motstand mot de grunnleggende problemene med NATO og vårt nei til en verdensorden som kan forsterke disse.\n\nDet er ikke svensk og finsk selvråderett som behandles i Stortinget. Stortinget skal ta stilling til NATO-utvidelse i nord. Behandlingsmåten følger av NATO-traktaten og Grunnloven, og er en del av det norske selvstyret. Det vet Ap og Høyre, selv om de ser seg tjent med å gi et annet inntrykk.\n\nVi er ikke naive i møte med Russland. Det er like fullt en dårlig løsning å møte aggressiv og imperialistisk krigføring fra én stormakt, med mer stormaktsavhengighet.\n\nOg det er ikke åpenbart at det vil øke tryggheten å doble NATOs grense mot Russland, der det kan oppstå økt spenning, misforståelser og konfrontasjoner, i verste fall med katastrofale konsekvenser.

Postet:
2022-06-02 21:39:37

Delt innhold:
Ikke på lag med Erdogan og Putin
Russlands brutale og folkerettsstridige krig mot Ukraina sjokkerer de fleste av oss. Frykten har økt i Europa. Det som samler oss er ønsket om fred og trygghet. Da trengs debatten om hva som fører oss dit.