Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Interessant fra Eivind Reiten og i tråd med det Rødt foreslår: «Vi må forhandle frem noen nødbrytere for å redusere norsk krafteksport når norske vannmagasiner blir så lave som nå, og vi må reforhandle avtaler med land vi eksporterer til» https://t.co/1uWAHIEKNR

Postet:
2022-06-02 15:10:30

Delt innhold:
Energilovens «far»: Krever kutt i krafteksport
Han er energilovens far. Nå sier Eivind Reiten at Norge må kreve kutt i eksport når vannmagasinene er så tomme som nå. Og at sentrale avtaler med EU-land må reforhandles.