Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Hurra!🎉 Endelig skal strømordningen i Norge bli mer rettferdig og forutsigbar! Med et statlig strømselskap kan vi få lavere strømpriser for vanlige folk.

Postet:
2022-06-02 12:35:00

Delt innhold:
Hurra!🎉 Endelig skal strømordningen i Norge bli mer rettferdig og forutsigbar! Med et statlig strømselskap kan vi få lavere strømpriser for vanlige folk.