Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt mener at uføre må få full pensjons-opptjening til man er 67 år. Enig?

Postet:
2022-06-02 08:07:03

Delt innhold:
Rødt mener at uføre må få full pensjons-opptjening til man er 67 år. Enig?